Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Tekniklösningar för egenproducerat kraftfoder i besättningar med mjölkkor : en exempelsamling

Carlsson, Martina Philip; Gustafsson, Anders H

Keywords

mjölkproduktion; kraftfoder; typgårdar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2019, number: 299
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103792