Skip to main content
Report, 2019

Tekniklösningar för egenproducerat kraftfoder i besättningar med mjölkkor

Carlsson, Martina Philip; Gustafsson, Anders H

Keywords

mjölkproduktion; kraftfoder; typgårdar

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2019, number: 299
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Carlsson, Martina Philip
Växa Sverige
Växa Sverige

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103792