Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2019Open access

Gran – Grann, grandios och rik, Bengt Ehnström (text), Martin Holmer (illustrationer), CBM:s skrift nr 115

Tunon, Håkan

Abstract

Kort presentation av boken "Gran: grann, grandios och rik".

Keywords

bokpresentation

Published in

Biodiverse
2019, number: 3-4, pages: 14-14
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103818