Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist.

Spörndly, Rolf; Bergkvist, Göran; Nilsdotter-Linde, Nilla; Eriksson, Torsten

Keywords

nötkreatur; ersättningsfoder; grovfoderbrist

Published in

SLU Future Food Reports
2019, number: 6ISBN: 978-91-576-9650-2, eISBN: 978-91-576-9651-9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food