Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Hållbar områdesutveckling i Malmö : från experiment till ny praxis?: rapport inom Mistra Urban Futures Local Interaction Platform Skåne

Vogel, Nina; Khan, Jamil; Nordqvist, Joakim; Hildingsson, Roger

Keywords

områdesutveckling, experimentell styrning, explorativ styrning, systemisk inlärning, tvärvetenskap, transdisciplinär, mångvetenskap

Published in

ISBN: 978-91-576-9704-2, eISBN: 978-91-576-9705-9
Publisher: SLU Urban Futures