Skip to main content
Report, 2020

Hållbar områdesutveckling i Malmö

Vogel, Nina; Khan, Jamil; Nordqvist, Joakim; Hildingsson, Roger

Keywords

områdesutveckling, experimentell styrning, explorativ styrning, systemisk inlärning, tvärvetenskap, transdisciplinär, mångvetenskap

Published in


ISBN: 978-91-576-9704-2, eISBN: 978-91-576-9705-9
Publisher: SLU Urban Futures

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Khan, Jamil
Lund University
Nordqvist, Joakim
Malmö University
Hildingsson, Roger
Lund University

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103854