Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019

Olika fröblandningars förmåga att motstå tramp vid rotationsbete

Salomon, Eva; Nilsdotter-Linde, Nilla; Spörndly, Eva

Published in

Svenska vallbrev
2019, number: 4, pages: 3-5