Skip to main content
Factsheet, 2020

Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling - nitrifiering och pH

Asp, Håkan; Bergstrand, Karl-Johan; Hultberg, Malin

Abstract

Möjlighet att odla grönsaker i system som kan vara horisontella, vertikala eller i flera lager och bedrivas i källare och på tak har lett till ett ökande intresse för hydroponisk odling. I denna typ av odling tillförs växten näring genom en näringslösning som cirkulerar i systemet. I dagsläget är mycket av den hydroponiska odlingen baserad på mineralgödselmedel. Att ha möjlighet att i stället använda en recirkulerad näringskälla innebär en fördel ur miljöperspektiv. I detta faktablad beskrivs hur en recirkulerad näringskälla, biogödsel, ska hanteras för att fungera som näringslösning i hydroponisk odling.

Keywords

biogödsel; hydroponisk odling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103873