Skip to main content
Magazine article, 2019

En sällsam art på alm, Seltsamia umi

Andersson, Roger

Abstract

”Gräv där du står” är en passande devis när det gäller så kallade småsvampar. Första bästa pinne eller strå man hittar under en ordinär promenad har ofta något att erbjuda när det gäller sådana sporsäcksvampar (understam Ascomycota) som vid en första anblick endast avslöjar sig som svärtad bark eller ved eller som små prickar, knölar etc. I sitt närområde kan man för det mesta hitta några av de vanligare arterna men ibland även göra mer oväntade och spännande fynd. Arten som det handlar om här beskrevs vetenskapligt så sent som 2017 men kan kanske hittas i en skogsdunge eller park i din närhet förutsatt att där finns alm. I vår del av världen handlar det då framförallt om skogsalm (Ulmus glabra).

Keywords

Seltsamia ulmi (Ascomycota, Cucurbitariaceae); svamppresentation; Sverige; sporsäckssvampar; skogsalm (Ulmus glabra)

Published in

Svensk mykologisk tidskrift
2019, volume: 40, number: 2, pages: 7-13

Authors' information

Andersson, Roger (Andersson, Roger P)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

UKÄ Subject classification

Microbiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103874