Skip to main content
Conference paper, 2020

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark

Kätterer, Thomas; Börjesson, Gunnar; Bolinder, Martin;

Abstract

Kolhalten ökar i svenska mineraljordar främst p.g.a. ökande areal med vall, men det sker stora förluster av kol från mulljordarna. Kolinlagring gynnas främst av perenna växter med stort rotsystem. Grön mark året om är nyckeln. På rena växtodlingsgårdar kan kolhalten höjas genom ökad produktivitet och mellangrödor.

Keywords

kolinlagring; mellangrödor; mullhalt

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)

2020, number: 30, pages: 13-16
Book title: Vallkonferens 2020: konferensrapport : 4-5 februari 2020
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference


Vallkonferens 2020. 4-5 februari 2020, Uppsala, Sweden

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104252