Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2020

35 000 röda skogsliljor! Intryck från ett floraväktarläger på Gotska Sandön

Sundberg, Sebastian; Andersson, Jan

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
2020, Volume: 114, number: 1, pages: 53-59