Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2019

Betala för både råvara och kapital

Nilsson, Jerker

Sammanfattning

"Högsta möjliga avräkningspris.” Det var under många år ett mantra inom mejerikooperatio­nen, men nu inser alla att detta är nonsens och leder till ett inoptimalt resultat. Det är ju inte främst produktionsfaktorn ”råvara”, som genererar föreningens intäkter utan produktionsfaktorn ”kapital”. Mål sättningen idag ska vara ”mest möjligt med pengar till medlemmarna, oavsett om pengarna kommer som avräknings­likvider eller kapitalersättning.”När kooperativa föreningar en gång etablerades, var det för att sänka böndernas risktagande och ge dem marknadsmakt. När föreningarna började förädla medlemmarnas mjölk byggdes industrier som krävde allt mer kapital, men kapitalet har fortsatt att vara till stor del kollektivt.

Nyckelord

mejeriföreningar; avräkningspris; företagsekonomi

Publicerad i

Lantbrukets affärer
2019, nummer: 8, sidor: 32-32

    UKÄ forskningsämne

    Business Administration

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/104465