Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Nya samarbetsformer för inköp och försäljning

Nilsson, Jerker

Abstract

Det förekommer att lantbrukare går ihop för att gemensamt förhandla om priser vid inköp av förnödenheter och försäljning av spannmål. I sina försök att få bättre villkor kan de vända sig till olika konkurrerande företag, till exempel Lantmännen, Swedish Agro eller någon av de regionala lantmannaförening­arna. Många av deltagarna i dessa grupper är dock medlemmar i Lantmännen.Man kan undra om dessa grupper är nya skott på den lant­brukskooperativa stammen. Likheter finns såtillvida att när den existerande lantbrukskooperationen en gång startades, var det fråga om små lokala grupper, där i stort sett alla kände varandra och det fanns ett gott mått av tillit.

Keywords

lantbrukskooperativ; förhandlingskooperation; lokalföreningar

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 9, pages: 43-43

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/104466