Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference paper, 2006

Alternativ till kirurgisk kastrering för att minska galtlukten i griskött

Einarsson, S

Published in

Conference

Svenska Djurhälsovårdens fortbildningskonferens

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/10449