Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference poster, 2019

Avel för färre dräktighetsförluster hos kor

Gullstrand, Patricia; Berglund, Britt

Published in

Conference

CRU 20 år, 16 November 2019, Humanistiska teatern, Uppsala.