Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2020

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2020


Karlmark, Bertil (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.); Simonsson, Bengt (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2020, number: 2020
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förenings