Skip to main content
Book chapter, 2020

Tinctura succini – ett extrakt från bärnsten på Boskapsapoteket : en medicinhistorisk exposé

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2020, number: 2020, pages: 82-95
Book title: Uppsala medicinhistoriska förening årsskrift 2020
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening