Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Hållande av hund och katt : Behov av social kontakt och fysisk aktivitet, samt lämplig ålder för avvänjning

Berg, Lotta; De Koning, Dirk-Jan; Fall, Nils; Hansson, Helena; Herlin, Anders Henrik; Hirsch, Elin; Hultgren, Jan; Jacobson, Magdalena; Jensen, Per; Keeling, Linda; Lunner Kolstrup, Christina; Lindsjö, Johan; Littorin, Linnea; Rehn, Therese; Sandberg, Eva; Steen, Margareta; Wall, Helena

Keywords

hund; katt; djurvälfärd

Published in

Rapporter från SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd
2020, number: 2020:1
eISBN: 978-91-576-9724-0
Publisher: SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet