Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Främmande trädarter i stadsmiljö : kunskapsunderlag om hot och möjligheter

Wissman, Jörgen; Hilding-Rydevik, Tuija; Emanuelsson, Urban

Published in

CBM:s skriftserie
2020, number: 120
ISBN: 978-91-88083-30-2
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet