Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Sortprovning 2019 - vallgräs och vallbaljväxter

Sandström, Boel; Barrlund, Malin

Abstract

I norra Sverige består den största delen av den odlade arealen av slåtter- och betesvallar. Av ekonomiska skäl är det viktigt att man väljer en sort som lever upp till de krav som klimatet ställer på växterna. Vinterhärdighet, konkurrensförmåga och resistens mot skadegörare är egenskaper som påverkar de olika sorternas avkastningspotential. Den officiella sortprovningen i norra Sverige har syftet att visa på sorternas avkastningsförmåga, återväxt och uthållighet, jämfört med välkända mätarsorter. Den officiella sortprovningen finansieras av utsädesföretagen, samt genom anslag från Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige (RJN) och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) via Sverigeförsöken. För att få statistisk säkerhet i jämförelserna mellan sorterna genomförs försöken under flera år och på fyra forskningsstationer; Lännäs/Offer i Västernorrland, Ås i Jämtland, Röbäcksdalen i Västerbotten samt Öjebyn i Norrbotten.

Keywords

sortprovning, sortförsök, vallväxter, norra Sverige

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, number: 2020:1
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

   SLU Authors

  • Sandström, Boel

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Barrlund, Malin

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/104639