Skip to main content
Report, 2020

Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner

Waldo, Staffan; Blomquist, Johan

Published in

Agrifood Fokus
2020, number: 2020:2
Publisher: AgriFood Economics Centre