Skip to main content
Report, 2020

Management i kostnadseffektiva ESF (electronic sow feeding) - system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd

Olsson, Anne-Charlotte; Schild, Sarah-Lina; Rørvang, Maria Vilain

Keywords

djurvälfärd; EFS; inhysningssystem; suggor

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2020, number: 2020:3
ISBN: 978-91-576-8976-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Schild, Sarah-Lina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology
Rørvang, Maria Vilain (Vilain Rörvang, Maria)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104722