Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Management i kostnadseffektiva ESF (electronic sow feeding) - system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd

Olsson, Anne-Charlotte; Schild, Sarah-Lina; Rørvang, Maria Vilain

Keywords

djurvälfärd; EFS; inhysningssystem; suggor

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2020, number: 2020:3
ISBN: 978-91-576-8976-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet