Skip to main content
Magazine article, 2019

Skaderapportering bidrar till bättre framtida skydd för grödan

Montras Janer, Teresa; Teräväinen, Malin

Abstract

Om lantbrukarna inte rapporterar in skador från gäss och tranor kan forskare och vilthandläggare inte ta fram och utvärdera strategier som kan skydda grödorna. SLU-forskare misstänker att inte alla skador rapporteras in i dag och ber lantbrukare att använda det system som finns.

Keywords

skador på grödor; gäss; tranor; lantbruk; skaderapportering

Published in

Arvensis
2019, volume: 8, pages: 31-32

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Ecology
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104812