Skip to main content
Conference paper - Peer-reviewed, 2020

Betesbaserad uppfödningsmodell för stutar - produktionsresultat och ekonomi

Holmström, Kristina; Hessle, Anna; Andersson, Hans; Kumm, Karl-Ivar

Published in

Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE)
2020, number: 30, pages: 81-84
Book title: Vallkonferens 2020: konferensrapport : 4-5 februari 2020
ISBN: 978-91-576-9711-0, eISBN: 978-91-576-9712-7
Publisher: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference


Vallkonferens 2020, 4-5 februari 2020, Uppsala, Sweden