Skip to main content
Factsheet, 2017

Hästunderstödd terapi för personer med neurologisk sjukdom eller skada - Utveckling av ett nytt koncept

Pálsdóttir, Anna María; Gudmundsson, Marie; Stengard-Olsson, Ulrika; Berget, Bente; Kyrö Wissler, Sara; Pessah Rasmussen, Hélène

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2017, number: 2017:15
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap,Sveriges lantbruksuniversitet