Skip to main content
Report, 2017

Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård

Pálsdóttir, Anna María; Kyrö Wissler, Sara; Ode Sang, Åsa

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:8
eISBN: 978-91-576-8938-9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp