Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017

Hälsofrämjande utemiljöer på Bjellanstrand Gård

Pálsdóttir, Anna María; Kyrö Wissler, Sara; Ode Sang, Åsa

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:8eISBN: 978-91-576-8938-9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp