Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2020

Bovin tuberkulos : Hur sjukdomen utrotades hos svenska kor

Appelgren, Lars-erik

Published in

Title: Humanimalt : Oss djur emellan - i medicin och samhälle, förr och nu
ISBN: 9789198331943
Publisher: Exempla förlag