Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Expeditionsrapport BITS, november 2019

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes med R/V Svea med hjälp av en TV3L bottentrål enligt Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 33 slumpvis utvalda stationer. Alla hal kunde utföras.

Totalt genomfördes 33 tråldrag med TV3L bottentrål inklusive 8 syrefria tråldrag som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l (de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) och täckte delar av områdena SD 25, 26, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt.

Under denna undersökning fångades totalt 25 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda, rödspätta och vitling. 

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:6
eISBN: 978-91-576-9748-6
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet