Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Expeditionsrapport IBTS, januari 2020

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3.
Den franska bottentrålen GOV används för fisket dagtid. Under kvartal 1 används också en mindre finmaskig trål (MIK) nattetid för provtagning av fisklarver.

Under expeditionen genomfördes totalt 39 godkända tråldrag med GOV-trålen, 21 i Skagerrak och 18 i Kattegatt.

Den totala fångsten uppgick till drygt 9,9 ton och inkluderade 66 fiskarter.
Den biologiska provtagningen som också innefattar insamling av otoliter för åldersbestämning, gjordes på de kommersiellt intressanta arterna. Totalt togs 4 363 otoliter från 12 olika arter.

MIK-trålningen resulterade i 41 godkända tråldrag med fångst av bland annat 579 sillarver, 4 skarpsillarver och 5 ållarver.

Keywords

fisk; beståndsuppskattning; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:5
eISBN: 978-91-576-9743-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet