Skip to main content
Book, 2006

Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850:

Dahlström, Anna

Keywords

markanvändningshistoria; naturbetesmark; utmark; betesmark; lantmätierkartor; boskapslängder; bouppteckningar; djurantal; djurtäthet; markanvändningsdynamik; krontäckning; skogsbete; utmarksbete

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2006,
Publisher: Centrum för Biologisk Mångfald

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science
  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Publication Identifiers

  ISBN: 91-576-7144-3

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/10565