Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2020Open access

Kooperation frånvarande i modern ekonomisk teori

Nilsson, Jerker

Abstract

I flera branscher av vårt näringsliv finns kooperativa företag. Trots detta är undervisningen om kooperativt företagande mycket marginell vid de svenska universiteten. Det klara undantaget är SLUs ekonomiinstitution. Här genomförs varje år en kurs i kooperativ ekonomi, och så har det varit så länge som någon kan minnas – säkert mer än femtio år. Dessutom är det många studenter, som skriver sina examensarbeten om kooperation. Under årens lopp har det blivit åtminstone fler än etthundra uppsatser – förmodligen några hundra. Naturligt nog handlar vida merparten av stoffet om lantbrukskooperation och långt de flesta studenterna har undersökt svenska förhållanden.

Keywords

kooperation; ekonomisk teori

Published in

Lantbrukets affärer
2020, number: 5, pages: 30-30

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/105737