Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2020Peer reviewed

Skatteväxling: Hinder och möjligheter

Kriström, Bengt

Published in

Title: Växla upp : 12 inspirerande bidrag för en bättre grön skatteväxling
ISBN: 978-91-87379-70-3
Publisher: FORES