Skip to main content
Report, 2020

Expeditionsrapport BITS, februari 2020

Lövgren, Olof

Abstract

Expeditionen genomfördes av och med forsknings fartyget R/V Svea med hjälp av en TV3L bottentrål i enlighet med Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige tilldelades 50 slumpvis utvalda stationer. Totalt 52 stationer trålades med TV3L bottentrål inklusive 6 syrefria tråldrag (som inte trålades eftersom syrekoncentrationen nära botten var <0,5 ml/l, de inkluderas i beståndsuppskattningen som 0-fångst) plus två kompletteringsdrag i SD 28. Kompletteringsdrag utförs för att få tillräckligt med torsk för att kunna utföra samtliga biologiska analyser på ett vedertaget sätt och täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 i år. Under hela undersökningen registrerades akustiska data kontinuerligt. Under denna undersökning fångades totalt 28 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk och skrubbskädda. Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration, observerades och mättes på samtliga trålstationer. I den här rapporten visas syrekoncentrationen ca 1 meter ovanför botten.

Keywords

Östersjön; bottentrålexpedition; biologisk provtagning; hydrografiförhållanden; fiskbeståndsuppskattning

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:8
eISBN: 978-91-576-9759-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/105894