Skip to main content
Factsheet, 2020

Bygglekplatsen : en möjlighet idag

Berg, Sofie; Jansson, Märit; Beckman, Mimmi; Litsmark, Anna;

Abstract

Bygglekplatser kan erbjuda unika lekmöjligheter och samtidigt skapa en rad mervärden för såväl barn och vuxna som samhället i stort. De har flera kvaliteter som är viktiga att tillgodose för att uppfylla barnkonventionen, som slår fast barns rätt till inflytande, lek och fritid.

Published in

Movium Fakta

2020, number: 2020:2
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Berg, Sofie
No organisation
Beckman, Mimmi
Örebro County Administrative Board

Sustainable Development Goals

SDG11 Sustainable cities and communities

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/105919