Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2006

Mjukdelsaktinos/aktinobacillos - Behandling och förebyggande åtgärder i smittade besättningar

Tråven, Madeleine

Published in


Publisher: Svensk Mjölk

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/10608