Skip to main content
Report, 2006

Lämpliga gångunderlag och fotbeklädnader för att undvika olyckor och besvär vid arbete i kostallar

Pinzke, Stefan

Published in

Projektrapport
2006,
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU

Authors' information

Pinzke, Stefan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10636