Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Lämpliga gångunderlag och fotbeklädnader för att undvika olyckor och besvär vid arbete i kostallar

Pinzke, Stefan

Published in

Projektrapport
2006,
Publisher: Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, SLU

   SLU Authors

  • Pinzke, Stefan

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/10636