Skip to main content
Report, 2020

Skogsskötselns inverkan på produktion av älgfoder – långsiktiga analyser med hjälp av Heurekasystemet

Öhman, Karin; Holmström, Hampus

Keywords

beslutsstödsystem; optimering; scenarioanalyser; skogsskötsel; älgförvaltning; älgfoder

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2020, number: 515
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/106669