Skip to main content
Factsheet, 2020

Hur påverkas ettåriga grödor av ett varmare klimat?

Morel, Julien; Kumar, Uttam; Ahmed, Mukhtar; Bergkvist, Göran; Halling, Magnus; Parsons, David; Lana, Marcos

Abstract


Keywords

ettåriga grödor; jordbruksvetenskap; klimatförändringar; växtodling

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, number: 4
Publisher: Institutionen för norrländsk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Kumar, Uttam
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/106751