Skip to main content
Factsheet, 2020

Havre ger minskade utsläpp av metan från mjölkkor

Fant, Petra; Ramin, Mohammad; Huhtanen, Pekka

Abstract

I detta faktablad redovisas några av de resultat som framkommit i projektet ”Havre för en bättre miljö och mer hållbar mjölkproduktion”. Projektets syfte är att undersöka en realistisk strategi för att minska klimatavtrycket från mjölkproduktionen utan att produktiviteten påverkas negativt.

Keywords

metanutsläpp; mjölkkor; havre; klimatavtryck

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, number: 2020:5
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Huhtanen, Pekka
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/106767