Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

Havre ger minskade utsläpp av metan från mjölkkor

Fant, Petra; Ramin, Mohammad; Huhtanen, Pekka

Abstract

I detta faktablad redovisas några av de resultat som framkommit i projektet ”Havre för en bättre miljö och mer hållbar mjölkproduktion”. Projektets syfte är att undersöka en realistisk strategi för att minska klimatavtrycket från mjölkproduktionen utan att produktiviteten påverkas negativt.

Keywords

metanutsläpp; mjölkkor; havre; klimatavtryck

Published in

Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
2020, number: 2020:5
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Fant, Petra

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Ramin, Mohammad

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Huhtanen, Pekka

     • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/106767