Skip to main content
Report, 2006

Läckage av växtnäring och andra ämnen från två observationsfält

Ulen Barbro, Johansson Göran

Published in

Ekohydrologi
2006, number: 96
Publisher: SLU/Markvetenskap/Vattenvårdslära

Authors' information

Ulen, Barbro
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10680