Skip to main content
Report, 2019

Rotogräsens När Var Hur

Andersson, Lars; Ullven, Karin

Abstract

I denna rapport följer vi växtodlingsåret utifrån ogräsens livscykel, från den intensiva perioden av näringsupplagring på hösten till blomning och fröspridning påföljande sommar, för att beskriva deras känslighet för olika bekämpningsåtgärder vid olika tidpunkter.

Keywords

rotogräs; ogräsbekämpning; ekologisk odling; miljövänliga odlingsmetoder

Published in


ISBN: 978-91-576-9628-1
Publisher: EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/106995