Skip to main content
Report, 2002

Allmän vattenkemi före och efter kalkning i sjöar inom Integrerad KalkningsEffektUppföljning

Persson, Gunnar; Wilander, Anders

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2002, number: 2002:8
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Persson, Gunnar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/107176