Skip to main content
Report, 2006

Studier av aggregatstabilitet och risker för jord- och fosforförluster i två långliggande jordbearbetningsförsök

Etana Ararso, Rydberg Tomas

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2006, number: 51
Publisher: SLU/Markvetenskap/Jordbearbetning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/10722