Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Studier av aggregatstabilitet och risker för jord- och fosforförluster i två långliggande jordbearbetningsförsök

Etana Ararso, Rydberg Tomas

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2006, number: 51
Publisher: SLU/Markvetenskap/Jordbearbetning

   SLU Authors

  • Etana, Ararso

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Rydberg, Tomas

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/10722