Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006

Kartläggning av stormskadad skog med radarbilder från CARABAS

Fransson, Johan; Magnusson, Mattias

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU