Skip to main content
Factsheet, 2020

Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2019; Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2019; Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2019; Holmöarna, Bottniska viken, 1989–2019

Mustamäki, Noora; Franzén, Fredrik; Persson, Staffan; Tollerz Bratteby, Ulrika; Tärnlund, Susanne; Pettersson, Mikael; Olsson, Jens; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Sköld, Martin

Abstract

Inom den nationella miljöövervakningen av kust och hav bedrivs årligen sedan slutet av 1980-talet ett program för integrerad kustfiskövervakning i fyra nationella referensområden, ett vardera i Bottniska viken, Egentliga Östersjön, södra Egentliga Östersjön och Västerhavet. Syftet med programmet är att kartlägga fiskbeståndens status samt fiskens hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer. Detta faktablad sammanfattar resultaten från den integrerade kustfiskövervakningen i alla fyra områden under tidsperioden 1980–2019.

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2020, number: 2020:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Tollerz Bratteby, Ulrika (Bratteby Trolte, Ulrika)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Förlin, Lars
University of Gothenburg
Larsson, Åke
University of Gothenburg
Parkkonen, Jari
University of Gothenburg
Faxneld, Suzanne
Swedish Museum of Natural History
Sköld, Martin
Swedish Museum of Natural History

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/107258