Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Olsson, Marie; Löfström, Charlotta; Bergman, Penny; Hagström, Gun; Nilsson, Anna E.; Ekblad, Jenny; Hamberg, Lars; Nilsson, Ulla

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:9
Publisher: Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture
    Food Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/107316