Skip to main content
Book, 2006

Luftutbyte genom spaltgolv i slaktgrisstallar- Metodutveckling och resultat

Jeppsson Knut-Håkan, Gustafsson Gösta

Keywords

Ventilation; slaktsvin; spaltgolv; spårgas

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Inst. för jordbrukets biosystem och teknologi

  SLU Authors

  • Jeppsson, Knut-Håkan

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Gustafsson, Gösta

    • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Animal and Dairy Science
   Veterinary Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/10759