Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Korsning med mjölkkor – effekter på besättningsdynamik och ekonomiskt resultat

Clasen, Julie; Fikse, Freddy; Kargo, Morten; Strandberg, Erling; Østergaard, Søren; Rydhmer, Lotta

Abstract

I denna simuleringsstudie jämförs besättningsstruktur samt produktionsresultat och ekonomiskt resultat för besättningar med renrasiga kor och besättningar med korsningskor. Vi har använt medeltal från Kokontrollen som ingångsvärden till simuleringsprogrammet SimHerd Crossbred. Holsteinkor (SH), röda kor (SRB) och korsningskor från systematisk slutkorsning (enkelkorsning, terminal cross) ingick i studien. Fyra olika typer av besättningar studerades: bara renrasiga SRBkor, en kärna av renrasiga SRB-kor och SHxSRB-korsningskor, bara renrasiga SH-kor, samt en kärna av renrasiga SH-kor och SRBxSH-korsningskor. Resultaten presenteras både för konventionell och ekologisk produktion, eftersom medeltal för kornas resultat och kostnader och intäkter skiljer sig mellan dessa produktionssystem. Simuleringen visar att det ekonomiska resultatet för mjölkproducenter förbättras när man går från en renrasig besättning till en besättning med korsning och det gäller för såväl konventionell som ekologisk produktion. För besättningar med SRB-kärna blev förbättringen av det ekonomiska resultatet vid övergång till korsning större för ekologisk produktion än för konventionell produktion. Det är kopplat till ett högre avräkningspris för mjölk i ekologisk produktion. Besättningsstrukturen i en besättning med korsning påverkas av djurens reproduktion och funktionella egenskaper. Det medför att utrymmet för korsningskor är större i besättningar med SRB-kärna än i besättningar med SHkärna.

Keywords

mjölkproduktion; korsning; renras; simulering; besättning; ekonomi

Published in

Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
2020, number: 152
eISBN: 978-91-576-9774-5
Publisher: Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet