Skip to main content
Report, 2020

Hydroakustik i sötvatten: ett verktyg i fisk- och miljöövervakning

Axenrot, Thomas

Abstract

Hydroakustik används idag globalt vid yrkes- och fritidsfiske, men även vetenskapligt i syfte att bidra med underlag till förvaltning av fiskbestånd och för miljöövervakning. Tekniken har genomgått en allt snabbare utveckling under de senaste hundra åren och är särskilt lämplig då stora områden och djup ska övervakas. De vetenskapliga tillämpningarna förutsätter ekolod som kan kalibreras men även kunskaper om området som ska undersökas och fiskars biologi, fysiologi och beteende för tolkning av resultaten. Hydroakustik skadar eller dödar inte fiskarna, men ofta måste mindre stickprov fångas för att bestämma art- och storlekssammansättning. För beståndsskattning av fisk är den vanligaste metoden mobil, vertikal ekolodning. En undersökning föregås av planering för adekvat utformning utifrån syfte och aktuella förutsättningar. Hydroakustiska data samlas in längs transekter som planerats för att ge erforderlig täckning av området som ska undersökas. I Sveriges stora sjöar har hydroakustik använts för beståndsskattning av pelagiska fiskar sedan början av 1990-talet. De bearbetade resultaten och analyserna bidrar med underlag till myndigheter att bedriva ekosystembaserad fiskförvaltning samt att upptäcka och följa eventuella förändringar i fisksamhällen och miljö.

Keywords

hydroakustik; fisk; beståndsskattning; akvatisk miljöövervakning

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:12
eISBN: 978-91-576-9788-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/107829